DỊCH VỤ TRUNG TÂM DỮ LIỆU IDC VNPT

 –  Dịch vụ cho thuê chỗ đặt Co-location: Quý khách có thể thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack, thiết bị mạng (của Quý khách) tại Datacenter của VNPT-Vinaphone.

+ Máy chủ của Quý khách được kết nối với mạng VNN/Internet với tốc độ cao và lưu lượng thông tin không giới hạn với 3 trung tâm dữ liệu lớn đặt tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

+ VNPT luôn đảm bảo điều kiện về vị trí đặt máy chủ, tủ rack, cổng kết nối Internet, nguồn điện, máy điều hòa nhiệt độ, chống cháy nổ… để máy chủ của Quý khách hoạt động liên tục và an toàn 24/24.

.

 –  Dịch vụ Dedicated Server: Quý khách được thuê máy chủ và chỗ đặt tại Datacenter của VNPT-Vinaphone. Máy chủ do VNPT-Vinaphone cung cấp và được kết nối với mạng VNN/Internet với tốc độ cao và lưu lượng thông tin không giới hạn.

+ VNPT luôn đảm bảo điều kiện phần cứng máy chủ và vị trí đặt máy chủ, cổng kết nối Internet, nguồn điện, máy điều hòa nhiệt độ, chống cháy nổ… để máy chủ hoạt động liên tục và an toàn 24/24.

 

Hỗ trợ và đăng ký 24/7
088 663 0007

Leave a Reply

avatar
Đăng ký088 663 0007