Hóa đơn điện tử vnpt

Bảng giá Hóa đơn điện tử VNPT

Bảng giá Hóa đơn điện tử VNPT VNPT trân trọng gửi Quý khách bảng báo giá Hóa đơn điện tử mới nhất. Bảng giá Hóa đơn điện tử này áp dụng cho đối tượng là khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc. Đối với khách hàng là dự án: có nhu cầu sử dụng số lượng lớn, phức tạp … xin vui […]

Xem tiếp
Lợi ích Doanh Nghiệp khi sử dụng Hóa Đơn Điện Tử VNPT-INVOICE

Lợi ích Doanh Nghiệp khi sử dụng Hóa Đơn Điện Tử VNPT

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới […]

Xem tiếp
Đăng ký088 663 0007