Khuyến mãi

Khuyến mãi: Tặng Hoá đơn điện tử VNPT khi mua Chữ ký số

–  Căn cứ theo Khoản 2, Điều 5 của Thông tư số: 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31 tháng 03 năm 2014: “Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử)“. –  Nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp […]

Xem tiếp
Đăng ký088 663 0007