Phân biệt: hoá đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Định nghĩa: Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khởi tạo, lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này.

Dữ liệu của hóa đơn điện tử đảm bảo không bị thay đổi trong quá trình truyền nhận dữ liệu giữa các bên liên quan. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử gồm hai loại: hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Phân biệt sự khác nhau giữa Hoá đơn điện tử và Hóa đơn điện tử (HDDT) có mã của cơ quan thuế

  1. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

    HDDT: Hiện nay 95% Doanh nghiệp đủ điều kiện dùng hình thức HĐĐT này

    HDDT có mã của cơ quan thuế: Thường được áp dụng cho các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;

  1. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

2.1. HDDT – có 2 mô hình triển khai:

      Mô hình 1:

Người mua <=> Người bán 

Với mô hình này:

Người bán: Tự xây dựng phần mềm phát hành HĐĐT (có sự thẩm định của cơ quan thuế).

Người mua: có thể xem và download hóa đơn sau khi đăng nhập vào Cổng thông tin của người bán; hoặc nhận qua email; hoá đơn chuyển đổi ra giấy …

   

Bảng báo giá hóa đơn điện tử VNPT

   Mô hình 2:

Người mua <=> Tổ chức trung gian cung cấp HDDT <=> Người bán

Với mô hình này:

Người bán: sử dụng một tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT để tạo lập hoá đơn.

Người mua: có thể xem và download hóa đơn sau khi đăng nhập vào Cổng thông tin của người bán; hoặc nhận qua email; hoá đơn chuyển đổi ra giấy …

2.2. HDDT có mã của cơ quan thuế: – có 2 mô hình triển khai:

     Mô hình 1:

Người mua <=> Hệ thống HDDT của TCT <=> Người bán

Với mô hình này:

Người bán: Sử dụng phần mềm phát hành HĐĐT có sẵn của Tổng Cục Thuế (TCT) để phát hành hoá đơn.

Người mua: có thể xem và download hóa đơn sau khi đăng nhập vào Cổng thông tin tra cứu hoá đơn của TCT; hoặc nhận qua email; hoá đơn chuyển đổi ra giấy …

      Mô hình 2:

Người mua <=> Tổ chức trung gian cung cấp HDDT <=> TCT <=> Người bán

 

Với mô hình này:

Người bán: (Bước 1) Người bán sử dụng một tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT để tạo lập hoá đơn => (Bước 2) hoá đơn sau khi được ký số sẽ được phần mềm HĐĐT tự động gửi lên Server của TCT, sau khi kiểm tra tính hợp lệ, TCT sẽ cấp mã và gửi hoá đơn cho người bán => (Bước 3) Hệ thống HDDT tự động gửi hoá đơn cho người mua.

Người mua: có thể xem và download hóa đơn sau khi đăng nhập vào Cổng thông tin của người bán; hoặc nhận qua email; hoá đơn chuyển đổi ra giấy …

 

  1. DOANH NGHIỆP CẦN TRANG BỊ NHỮNG GÌ?

    HDDT giống HDDT có mã của cơ quan thuế:

  • Có khả năng kết nối internet liên tục.
  • Có chữ ký số.
  • Có phần mềm/ứng dụng phát hành Hoá đơn điện tử.
  1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

    HDDT: Vẫn làm báo cáo (phần mềm có tính năng thống kê tự động cho DN).

    HDDT có mã của cơ quan thuế: Không cần làm báo cáo.

  1. VỀ CÁCH ĐĂNG KÝ

    HDDT: Đăng ký giống hoá đơn tự in: Nộp thông báo phát hành hoá đơn qua mạng, sau đó đính kèm mẫu hoá đơn, quyết định sử dụng HDDT.

    HDDT có mã của cơ quan thuế: Đăng ký với cơ quan thuế và sử dụng mã xác thực được cấp bởi cơ quan thuế.

  1. ĐƠN VỊ LƯU TRỮ HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

    HDDT: Tổ chức trung gian cung cấp Hoá đơn điện và Doanh nghiệp.

    HDDT có mã của cơ quan thuế: TCT.

Người viết: Thành Đạt – 0938 41 25 39

 

Hỗ trợ và đăng ký 24/7
088 663 0007

Leave a Reply

avatar
Đăng ký088 663 0007