PHẦN MỀM KHAI BHXH: VNPT-BHXH

Phần mềm VNPT-BHXH là phần mềm cho phép Doanh nghiệp lập/gửi tờ khai BHXH 1 cách đơn giản, nhanh chóng.

–  VNPT luôn đảm bảo kênh hỗ trợ kỹ thuật 24/7 với tổng đài miễn cước cuộc gọi.

Các tính năng:

–  Tự động nâng cấp.

–  Luôn cập nhật các biểu mẫu mới nhất.

–  Không cần Java vẫn có thể nộp tờ khai BHXH (hạn chế sự sung đột có thể có).

–  Doanh nghiệp có thể dùng bất kỳ Chữ ký số của Nhà cung cấp nào cũng được.

Bảng giá:

I. Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH

Bảng giá VNPT BHXH

 

II. Gói sản phầm bao gồm chữ ký số VNPT-CA+ dịch vụ kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH

Đối tượng sử dụng dịch vụ:
– Các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam.
– UBND xã/phường thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện cho người dân.
– Trường học thực hiện BHYT cho học sinh sinh viên.

 

 

Hỗ trợ và đăng ký 24/7
088 663 0007

Leave a Reply

avatar
Đăng ký088 663 0007