Bộ cài Tool VNPT Invoice + hướng dẫn sử dụng

Đối với Doanh nghiệp sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử VNPT bản Cài đặt trên máy người dùng, vui lòng nhấn vào các link dưới đây để tải về:

Ứng dụng phát hành Hóa đơn điện tử VNPT-EInvoice
Bản cập nhật phần mềm VNPT-EInvoice

Tài liệu hướng dẫn:
Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Hướng dẫn sử dụng phần mềm

 

Hỗ trợ và đăng ký 24/7
088 663 0007

Leave a Reply

avatar
Đăng ký088 663 0007