Tool / bộ cài / Support

Các bản cập nhật hôm nay:

– HTKK (mới nhất) – Lưu ý khi cài HTKK

– HTKK 3.1.7 (xem các tờ khai từ T12/2014 trở về trước)

– Java 6.21 (Thuế)

– Java 6.30 (Thuế)

– Config Java (Thuế)

– Java 7.67 (Thuế)

– Java 7.79 (Thuế)

– Java 6.45 (Hải Quan)

– Java 7.3 (Hải quan, cập nhật danh sách công)

– Java 8.131 (DKKD qua mạng) => hướng dẫn fix java trang DKKD qua mạng.

– CutePdf Writer

– iTaxViewer (mới nhất)

.

– Team Ultra

– Team Viewer (không cần cài đặt)

– Team QS (không cần cài đặt)

– Team Viewer (mới nhất), Xem hướng dẫn cài teamviewer

.

– Bẻ mã pin Token VNPT trên Chrome/Firefox

– Notepad++

– Winrar

– IE 8 (win xp)

– Dotnetfx35+SignOffline

– SignOffline

– Font chữ đầy đủ

– Acrobat Phantom

– Chrome

– IE Tab

– chrome://settings/

.

– Web nhantokhai

– Web Hải Quan

– Bộ cài Token con cá (32 bit)

– Bộ cài Token con cá (64 bit)

.

TNCN:

– Hỗ trợ quyết toán TNCN 3.3.1

– Hỗ trợ kiểm tra TNCN 3.3.1

.

BHXH:

– VNPT-BHXH (nguồn VNPT)

– VNPT-BHXH (file nen)

– Bộ cài bổ sung VNPT-BHXH (Win XP)

– Token Signing (sd cho kBHXH)

 

Hỗ trợ và đăng ký 24/7
088 663 0007

Leave a Reply

avatar
Đăng ký088 663 0007